Ο παρών δικτυακός τόπος (website) https://voithise.com  αποτελεί πρωτοβουλία για την παροχή στοχευμένης βοήθειας στους ανθρώπους που επλήγησαν από την πυρκαγιά στην Αττική, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι είναι πλήρως εναρμονισμένοι με τους όρους και τις αρχές του Γενικού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation). Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου. Εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους, ειδάλλως με την χρήση των υπηρεσιών λογίζεται ότι τους αποδέχεται και συναινεί πλήρως.

Η ιστοσελίδα https://voithise.com  είναι μία διαδικτυακή πλατφόρμα που έχει ως σκοπό την στοχευμένη παροχή βοήθειας και κάλυψη άμεσων αναγκών των ανθρώπων που επλήγησαν από την πυρκαγιά στην Αττική, οι οποίοι θα μπορούν να καταχωρούν επωνύμως τις ανάγκες που έχουν, ώστε όποιος επιθυμεί να επικοινωνεί άμεσα μαζί τους με την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας-πλατφόρμας χωρίς ουδεμία διαμεσολάβηση εκ μέρους μας και να τους καλύπτει την ανάγκη αυτή. Ταυτόχρονα όποιος έχει κάτι συγκεκριμένο που θέλει να προσφέρει θα καταχωρεί την προσφορά αυτή επωνύμως, ώστε όποιος από τους ανθρώπους που επλήγησαν επιθυμεί να ανταποκρίνεται στην καταχώριση της προσφοράς για να την λάβει.

Μέσω της ιστοσελίδας οι χρήστες δημιουργούν προφίλ για τις υπηρεσίες που αναζητούν ή προσφέρουν και μπορούν να πλοηγούνται στην ιστοσελίδα, να ενημερώνονται και να κάνουν απευθύνονται μέσω αυτής στον χρήστη που έκανε καταχώριση της ανάγκης ή της προσφοράς, ώστε μεταξύ τους να συνεννοούνται για το πως αυτή θα υλοποιηθεί.

Με την εγγραφή στην ιστοσελίδα ο κάθε χρήστης παρέχει τη ρητή συγκατάθεσή του για την τήρηση αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε ηλεκτρονική μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται υποχρεωτικώς το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και προαιρετικώς ο αριθμός τηλεφώνου. Τα στοιχεία αυτά δεν εμφανίζονται στην ανάρτηση για την αναζήτηση ή προσφορά βοήθειας. Όταν κάποιος χρήστης επιθυμεί να ανταποκριθεί σε μια αγγελία καταχωρεί ο ίδιος με προσωπική του ευθύνη υποχρεωτικά το email του και μήνυμα επικοινωνίας και προαιρετικώς το ονοματεπώνυμό του, με την καταχώριση του χρήστη που εκδηλώνει ενδιαφέρον σε μία αγγελία η ιστοσελίδα προωθεί το μήνυμα αυτό στο email ατόμου που είχε αναρτήσει την αγγελία, ώστε ο χρήστης αυτός να επικοινωνήσει με τον ενδιαφερόμενο.   H ιστοσελίδα αυτή και τα μέλη της πρωτοβουλίας αυτής δεν συμμετέχουν με κανέναν τρόπο στην επικοινωνία που έχουν οι χρήστες μεταξύ τους. Οι χρήστες επικοινωνούν απευθείας μεταξύ τους και επιλέγουν ελέυθερα με ποιόν θα έρθουν σε επαφή, οπότε ο κάθε χρήστης εγγυάται και φέρει αποκλειστική και προσωπική ευθύνη ότι οι πληροφορίες που παρέχει είναι αληθινές, αξιόπιστες και σωστές. Η ιστοσελίδα https://voithise.com  δεν έχει κανέναν έλεγχο ή ευθύνη για το περιεχόμενο των καταχωρίσεων, τη συμπεριφορά των χρηστών ή οποιουδήποτε τρίτου κάνει χρήση της ιστοσελίδας και αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης. 

O κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ελεύθερα αν θα λαμβάνει newsletter με τις καταχωρίσεις στην πλατφόρμα και να μεταβάλλει την επιλογή του αυτή για λήψη του newsletter.

Χρήστες της εφαρμογής θεωρούνται σε κάθε περίπτωση και με την ευρεία έννοια του όρου (users) όλοι ανεξαιρέτως όσοι χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα. 

Η ιστοσελίδα https://voithise.com και οι διαχειριστές της δεν θα προβούν στην κοινοποίηση σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας των προσωπικών σας στοιχείων, η κοινοποίηση των προσωπικών σας στοιχείων γίνετε μόνο από εσάς τους ίδιους και αφού λάβετε στο email που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας αίτημα για απάντηση στην αγγελία σας.  Τα δεδομένα προσωπικού σας χαρακτήρα τα οποία αποστέλλετε κατά την δημιουργία προφίλ σας, αποθηκεύονται και αρχειοθετούνται από την ιστοσελίδα για όσο χρονικό διάστημα διατηρείτε λογαριασμό προφίλ και διαγράφονται κατόπιν αιτήματός σας.

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας της ιστοσελίδας, με τη χρήση της ιστοσελίδας συναινείτε στην χρήση τους.

Η ιστοσελίδα https://voithise.com  διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της θέσης καινούργιων όρων χρήσης στην ιστοσελίδα. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές και αναθεωρήσεις.  Κάθε χρήση ή συνέχιση χρήσης της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης ή ανανέωσης ή αναθεώρησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους των χρηστών τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών, διαγραφών κλπ. Αυτοί οι ανανεωμένοι όροι θα υπερκαλύπτουν όλες τις προηγούμενες εκδόσεις των όρων χρήσης.

 

Τελευταία ενημέρωση 26.07.2018

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!